Primul workshop din cadrul proiectului POIM

Primul workshop din cadrul proiectului POIM:
,,Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România – SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) au organizat joi, 31 martie 2022, workshop-ul de început al proiectului „Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România – SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric; Operațiunea: Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate. Cod SMIS 2014+ 135058.
In cadrul evenimentului s-au prezentat date despre proiect, aspecte preliminare legate de mărimea populațiilor de nurcă europeană de la nivel de areal și din RBDD, informații privind starea de conservare și impactul factorilor limitativi în Delta Dunării, acțiuni de conservare necesare în RBDD și la nivel național, precum și rezultatele așteptate.

Au participat reprezentanți ai grupurilor țintă vizate de proiect, respectiv: autorități și comunități locale, asociații profesionale, operatori economici, instituții publice, ONG-uri, public interesat.
Proiectul este implementat de către ARBDD în parteneriat cu INCDDD. Contractul de finanțare nr. 438/2020 a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.
Obiectivul general al proiectului este implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru îmbunătățirea stării de conservare a nurcii europene (Mustela lutreola) în Delta Dunării.

Posted in Activități.