A avut loc prima întâlnire cu reprezentanții autorităților locale vizate de proiect.

În data de 23 iunie 2022, la sediul Primăriei Comunei Maliuc a avut loc prima întâlnire de lucru între reprezentanții Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) și ai Primăriei Maliuc.


Au fost prezentate și discutate obiectivele proiectului “Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) - din România - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Cod SMIS 2014+ 135058.


Lucrările ce urmează a fi desfășurate pe teritoriul UAT-ului Maliuc vor contribui la menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciei de nurcă europeană și vor aduce beneficii comunității locale.


Întâlnirile vor continua și la sediile celorlalte primării vizate de proiect (Murighiol și Sf. Gheorghe).

Posted in Comunitatea locală.