Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației
de nurcă europeană –
Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) -
din România - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)

Cod SMIS 2014+ 135058

Activități desfășurate

Activitatea 1 - Managementul proiectului. Au fost desemnate echipele interne de management de proiect, în vederea implementării proiectului de către cei doi parteneri, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (INCDD).

Activitatea 2 - Activități de monitorizare a nurcii europene în zonele de reconstrucție ecologică din zona de intervenție a proiectului.

Prelevarea probelor biologice destinate analizelor de parazitologie și virusologie provenite de la indivizi ai speciei Mustela lutreola din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, utilizând protocoalele specifice fiecărui tip de analiză.

A.2.6. Analiza modificărilor de habitat/biodiversitate ca urmare a realizării lucrărilor de reconstrucție ecologică.

Se va realiza o analiza de habitat și biodiversitate în zona în care au fost realizare activitățile de realizare platforme și canale.

Activitatea 3 - Lucrări de refacere a habitatelor de reproducere și de hrănire pentru nurca europeană. 

Activitatea 4. Întărirea capacității administrative a ARBDD

A.4.1. Sesiuni de instruire a personalului din ARBDD

Se vor realiza sesiuni de instruire a personalului însărcinat cu administrarea RBDD astfel încât acesta să cunoască atât informații de baza referitoare la măsurile de conservare a nurcii europene cât și rezultatele proiectului prezent.

A.4.2. A fost realizat un ghid de conservare a nurcii europene în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Pe baza tuturor informațiilor obținute prin acest proiect a fost redactat un ghid sintetic de conservare a nurcii europene care a fost distribuit în cadrul ARBDD.

 

Activitatea 5. Campanie de informare și publicitate obligatorie

5.1. Campanie de informare și publicitate obligatorie. Realizare măsuri conform MIV 2014-2020.

Întâlnirile cu comunitatea

Întâlnirile cu comunitatea – octombrie 2023

Panou temporar

Postere de informare

Comunicat de presa

Facebook

Website

Activitatea 6 - Acțiuni de conștientizare și informare suplimentară

A.6.1. Publicitate în presa scrisă

Au fost publicate două anunțuri de presă cu privire la seminarele realizate pentru elevi și realizarea pavilionului, în scopul creșterii gradului de conștientizare cu privire la necesitatea conservării nurcii europene.

A.6.2. Conceperea si realizarea materialelor promoționale
Au fost realizate materiale publicitare care au ca scop creșterea gradului de conștientizare a publicului țintă asupra nurcii europene.

Tricouri

Sacoșe pânză

Roll-Up

Șepci

Pixuri

Kit educațional

Planșă fată-verso nurcă și cu urme de animale

 
 
 
 
 
 

Hărți distribuție nurcă europeană în Europa

 
 
 
 
 
 

Fișă de lucru

A.6.3. A fost realizat un pavilion dedicat nurcii europene (Altarul Nurcii Europene)

A fost realizat un pavilion dedicat nurcii europene unde publicul țintă are acces mult mai facil la informații referitoare la nurca europeana.

A.6.4. Organizarea de seminare pentru copii ( de tip "Săptămâna altfel")

Au avut loc vizite ale copiilor la sediul INCDDD și ARBDD respectiv experții celor două instituții au fost în vizită în şcoli din UAT-urile unde au loc intervenții directe.

A.6.5. Realizare de conferințe

A avut loc primul workshop pentru diseminarea informațiilor către publicul țintă cu privire la activitățile propuse a fi realizate în cadrul proiectului și rezultate așteptate.

Activitatea 7. Evaluarea gradului de conștientizare a grupului țintă cu privire la conservarea nurcii europene.

Raport de evaluare a gradului de conștientizare.

 

A.8 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor necesare.