Seminarii realizate în cadrul proiectului SAVE E-MINK-RO

Elevii fac parte din grupurile țintă ale activităților de informare- conștientizare din cadrul proiectului „Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) - din România - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric; Cod SMIS 2014+ 135058. Proiectul este implementat de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD).


Astfel, în data de 9 mai 2022, la Centrul de informare și Educație Ecologică Tulcea, un grup de elevi de la Liceul Tehnologic Topolog, profil tehnicieni protecția mediului, a participat la primul seminar desfășurat în cadrul proiectului dedicat conștientizării cu privire la importanța nurcii europene din Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD).


În prima parte a activității s-a făcut o prezentare a importanței protecției și conservării speciei de nurcă europeană, a obiectivelor proiectului SAVE E-MINK-RO, a activităților și rezultatelor așteptate. Alte subiecte abordate au fost: informații generale despre Rezervația Biosferei Delta Dunării, beneficiile protecției și conservării habitatelor pentru menținerea biodiversității, recunoașterea și importanța acestei arii protejate pe plan internațional, bogăția de specii de floră și faună, modul de desfășurare a activităților în perimetrul rezervației, etc. S-a evidențiat faptul că în Delta Dunării, unul dintre ultimele refugii pentru nurca europeană, este foarte importantă adoptarea de măsuri pentru conservarea speciei.


În cea de-a doua parte a acestei activități s-a realizat o deplasare către zona de reconstrucție ecologică Polderul Zagăn, unde elevii au primit informații despre importanța refacerii/reconstrucției zonelor degradate și beneficiile din refacerea biodiversității atât pentru speciile de floră și faună, cât și pentru oameni ca zonă de recreere (peisagistic). Bucuria tuturor a fost observarea prin intermediul lunetei și al binoclului a mai multor specii, cum ar fi: lebede cu boboci, stârci cenușii, gâște, rațe, precum și un grup de pelicani comuni pe una dintre insulele create în interiorul Polderului Zagăn.


În cadrul acestui seminar au fost distribuite elevilor participanți materiale de informare realizate în proiectul SAVE E-MINK-RO.


Activități similare se vor desfășura atât la sediile ARBDD și INCDDD, la Centrele de Informare și Educație Ecologică ale ARBDD, precum și în alte școli din RBDD.

In data de 18 mai 2022, a avut loc un seminar din cadrul proiectului SAVE E-MINK-RO cu participarea elevilor de la Liceul Tehnologic “Brad Segal”, clasa a IX-a, specializarea tehnician ecolog și protecția calității mediului. Reprezentanții ARBDD și cercetătorii din cadrul INCDDD au explicat rolul și importanța nurcii europene la nivelul RBDD, regional și global, măsurile necesare protecției și conservării speciei, activitățile și obiectivele proiectului.


Proiectul „Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) - din România - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)” este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric; Cod SMIS 2014+ 135058. Proiectul este implementat de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD).


Activități similare se vor desfășura atât la sediile ARBDD și INCDDD, la Centrele de Informare și Educație Ecologică ale ARBDD, precum și în alte școli din RBDD.

Posted in Seminare.