Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației
de nurcă europeană –
Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) -
din România - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)

Cod SMIS 2014+ 135058

Administrația Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării”
str. Portului nr. 34 A, Tulcea, România

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare ,,Delta Dunării”
str. Babadag nr. 165, CP. 820112, Tulcea, România