Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației
de nurcă europeană –
Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) -
din România - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)

Cod SMIS 2014+ 135058

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării implementează proiectul “Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România – SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric; Cod SMIS 2014+ 135058.

Contractul de finanțare nr. 438/2020 a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.


Obiectivul general al proiectului este implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru îmbunătățirea stării de conservare a nurcii europene (Mustela lutreola) în
Delta Dunării și este necesar pentru conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0065 Delta Dunării.


În vederea îndeplinirii obiectivelor de conservare, prin proiect se vor realiza:
– Habitate pentru nurca europeană (prin supraînălțarea malurilor submerse ale unor canale din zona centrală a Deltei Dunării, respectiv construire de canale pe insulele artificiale de pe brațul Sf. Gheorghe al Dunării);
– Revitalizarea ecologică a insulelor artificiale de pe Brațul Sf. Gheorghe al Dunării;
– Îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la zonele acoperite și utilizarea diferitelor habitate de către nurca europeană de-a lungul anului;
– Cunoașterea stării de sănătate a nurcii europene în RBDD;
– Creșterea gradului de conștientizare publică în ceea ce privește conservarea nurcii europene;
– Evaluarea amenințărilor cu care se confruntă nurca europeană în România.

Implementarea activităților propuse reprezintă plus valoare și va conduce la reducerea/eliminarea presiunilor exercitate asupra conservării
speciei, activitățile fiind necesare pentru a salva de la dispariție această specie critic periclitată.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare al proiectului este de 40.672.630,31 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este
de 34.571.735,83 (85 %), din bugetul național de stat 1.608.560,08 (3.95 %), cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 4.492.334.40 (11,04 %).

Durata de implementare a proiectului este de 53 de luni, respectiv între data 01.08.2019 (perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare) și data 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020

 

 

Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a
populației de nurcă europeană –
Mustela lutreola (specie de interes comunitar,
critic periclitată) – din România – SAVE E-MINK-RO (2017-2020)
Cod SMIS 2014+ 135058

BENEFICIAR: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

OBIECTIV: Implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervației
Biosferei Delta Dunării pentru îmbunătățirea stării de conservare a nurcii
europene (Mustela lutreola) în Delta Dunării

Valoarea totală a proiectului (lei): 40.672.630,31 lei

Valoarea cofinanțării UE (lei): 34.571.735,83 lei

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020