Cea de-a treia întâlnire cu reprezentanții comunităților locale

Din seria de întâlniri de informare cu reprezentanții autorităților locale vizate de proiect, azi echipa de proiect a ajuns la sediul Primăriei Sfântu Gheorghe.


Reprezentanții Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) și ai Primăriei Sfântu Gheorghe s-au întrunit azi în cadrul ședinței de lucru în care au fost prezentate și discutate obiectivele proiectului “Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) - din România - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Cod SMIS 2014+ 135058.


De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost primite sugestii și propuneri cu privire la modul de implementare a proiectului și alte propuneri de acțiuni și măsuri benefice pentru dezvoltare locală și necesare comunității.


Lucrările ce urmează a fi desfășurate pe teritoriul UAT-ului Sfântu Gheorghe vor contribui la menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciei de nurcă europeană și vor aduce beneficii comunității locale.

Posted in Comunitatea locală.